💡 IT-Hjälpen™

Här landar du ifall du klickat för info om IT-hjälpen, om sidan du anropade inte finns för tillfället, JavaScript inte är påslaget i din webbläsare eller kund valt en dold inloggningssida för sin domän där vi då styr om ditt anrop till IT-Hjälpen!

För support eller hjälp med detta eller andra IT-problem
kontakta IT-Hjälpen på
076-201 58 00
it@servicemec.se
ServiceMec - avdelning IT-Hjälpen
💻

👊 Gerillaföretagens plattform Vi erbjuder programvara i molnet särskilt för små företag och då inkl. webbmejl med extra säkerhet och lugn IT-hjälp på distans med tips, information och praktisk hjälp baserat på lång erfarenhet av distanssupport samt företagande, regelverk, systeminförande, arbetsflöden och drift av webbaserad programvara i småföretag. Vi erbjuder fast pris.

👊 Gerilla Magasin
(Startad februari 2018)
Läs de senaste artiklarna för Gerillaföretagen i det lokala näringslivet som drivs och marknadsförs påhittigt, uppfinningsrikt och okonventionellt. Läs Gerilla Magasin på
www.lokalsidorna.se www.lokalhandel.se www.servicemec.se

(IT-Hjälpen supportar kunddomäner och arbetar gärna för olika typer av små företag. Vi arbetar diskret och med sekretess där uppdragen så påkallar och informerar i sådana fall inte på något sätt om kundens närvaro i vårt serversystem, i syfte att minska exponeringen och öka säkerheten.)

Välkommen!

     💡 IT-Hjälpen