💡 IT-Hjälpen™

Här landar du ifall du klickat för info om IT-hjälpen, om sidan du anropade inte finns för tillfället, JavaScript inte är påslaget i din webbläsare eller kund valt en dold inloggningssida för sin domän där vi då styr om ditt anrop till IT-Hjälpen!

För support eller hjälp med detta eller andra IT-problem
kontakta IT-Hjälpen på
076-201 58 00
it@servicemec.se
ServiceMec - upplysningen
💻

👊 GDPR Dataskyddsförordningen för Gerillaföretag Ja du måste inte definiera dig som ett gerillaföretag, det räcker att du är ett mindre företag så hjälper vi dig gärna med att anpassa din verksamhet till Dataskyddsförordningen GDPR. Vi har lång erfarenhet som småföretagarkonsult och en välutvecklad förmåga att bryta ner det stora och komplexa till något väldigt hanterbart. Vårt första råd till dig är att "behandla dina kunders personuppgifter som något du fått låna av en vän, så förstår du direkt att man inte lånar det vidare till någon annan utan vännens samtycke".
Om du sedan efter genomgången skulle vilja använda vår plattform så kan vi lova dig att huvuddelen av dina problem löst sig genom att plattformen från start är byggd för att fungera direkt ihop med GDPR och göra din vardag smidig. Vi arbetar primärt på distans, så även om vi finns i Skåne så är du lika intressant oavsett var i Sverige ditt företag finns.
Vill du läsa vårt personuppgiftsbiträdesavtal som är lag för alla som behandlar personuppgifter åt ditt företag, så hittar du det här. Personuppgiftsbiträdesavtal

👊 Gerillaföretagens plattform Vi erbjuder programvara i molnet särskilt för små företag och då inkl. full GDPR anpassning, personalliggare, webbmejl med extra säkerhet och lugn IT-hjälp på distans med tips, information och praktisk hjälp baserat på lång erfarenhet av distanssupport samt företagande, regelverk, systeminförande, arbetsflöden och drift av webbaserad programvara i småföretag. Vi erbjuder fast pris.

IT-Hjälpen supportar kunddomäner och arbetar gärna för olika typer av små företag. Vi arbetar diskret och med sekretess där uppdragen så påkallar och informerar i sådana fall inte på något sätt om kundens närvaro i vårt serversystem, i syfte att minska exponeringen och öka säkerheten.

(Gerillaföretag är små företag som anammat okonventionella former i kunderbjudande och marknadsföring i syfte att åstadkomma mycket med små medel.)

Välkommen!