ServiceMec
👊 Affärssystem - från Österlen
👊 Affärssystem on-line
Visa mer...
Fullt GDPR-stöd "by design"
Allt i molnet - Allt ingår
TeamworkKundvård
FörsäljningService
ProjektKataloger
KalenderJournaler
ProduktionPersonalliggare
DatainsamlingAdministration
DokumenthanteringDokumentarkiv
WebbpubliceringHemsida
Webbmejle-Arkiv

Vår integritetspolicy...
Personuppgiftsbiträdesavtal
GDPR - Standardpolicy & incident


📈 Service & försäljning
Visa mer...
Så snart du erbjuder servicetjänster, sköter periodiska leveranser, underhåll eller service enligt schema, behöver följa flöden eller arbeta i team och projekt, så är ServiceMec verktyget.

I försäljning, på verkstaden eller ute på fältet. Allt via webbläsaren, mobilt eller stationärt.


💻 Online programtjänst
Visa mer...
ServiceMec är "Programvara som tjänst" via din webbläsare och ger dig en behagligare vardag med tillgång från valfri dator.

Du har alltid senaste programversion utan någon programinstallation lokalt och tekniker som svarar för driften med löpande säkerhetskopiering.
Visa utökat...

Vi sköter program, lagring och drift!

Ni använder allt via valfri modern webbläsare från dator eller platta i ert dagliga arbete.

Du betalar månadsavgiften.
Uppläggning och supportforum ingår.

Vi lägger upp era konton speciellt för ert företag för datalagring på våra servrar inklusive e-arkivet där alla fakturor, kvitton och dylikt sparas med automatik i realtid för att hjälpa dig att uppfylla myndigheternas krav på långtidslagring.

Löpande drift, säkerhetskopiering, programuppdateringar och tillgång dygnet runt med undantag av sällan förekommande kortare avbrott för nödvändigt underhåll och säkerhetsuppdateringar av serversystemen.
Servern är placerad i serverhall med övervakning dygnet runt, automatisk säkerhetskopiering och backup elförsörjning.

Egna tekniker övervakar på arbetstid dagtid serversystem, programvara och e-post med omgående respons mot alla driftstörande aktiviteter som första prioritet.
Vi arbetar konstant och aktivt dagligen för att minimera skräppost och blockera hackeraktiviteter.

Användaren kan använda sin inloggning i valfri modern webbklient som stöds, på stationär eller mobil enhet utan att vara bunden till någon särskild dator. Bara att logga ut från den ena och logga in på den andra.

OBS! Tjänsten är avsedd för datalagring av verksamhetens löpande handlingar och dokumentation av dokument och bilder naturligt förekommande i dessa dokument. Tjänsten är inte avsedd för lagring av stora fristående datafiler som mängdlagring av bilder/foton, video eller arkivformat som Zip-filer. Inte heller för uppladdning i annan form av historiska datafiler eller säkerhetskopiering från andra system. All dokumentlagring ska baseras på och vara en naturlig del av kontoinnehavarens löpande arbete och produktion i systemet, från tiden från att tjänsten togs i bruk.

Alla priser exkl. moms.
Vi förbehåller oss rätten att över tid justera våra erbjudanden.
Du betalar per påbörjad betalningsperiod, i dagsläget per månad (eller månader om du så önskar) och har ingen uppsägningstid utöver detta.
Faktura 14 dagar netto. När du beställer tjänsten accepterar du dessa förutsättningar.
(Kund kan sägas upp om konton missbrukas eller säkerheten i tjänsten hotas av uppsåt eller grov oaktsamhet.)
Flera användare på samma konto är inte nödvändigt då varje verksamhet har 10 konton till förfogande, plus att det reducerar kvalité, det personliga ansvaret samt säkerheten så att data kan gå förlorade.
För elever, semesterpersonal eller tillfällig personal av annan anledning så lägger vi upp ett tidsbegränsat konto för dessa.👥 ↴ Öppna portalen 👥 ↳ Konto-inlogg Logga ut HKH Visa mer...

Portalen är en webbplats som erbjuder en aktiv och sammanhållen appmiljö.
Inledningssidan före portalen är en så kallad landningssida vilken presenterar en förenklad passiv version av portalens hemsida.💡 "Upplysningen"
Affärssystem för de många små företagen
📰 Start - där allt börjar (en introduktion)

Portalen är för alla, besökare, kunder och personal.

Start-appen är en nödvändig och konstant närvarande huvud-app i portalen både före och efter inloggning. Den är ett naturligt infocenter vilket efter önskemål erbjuder start och landningssidor för hela verksamhetens informationsstruktur via olika behörighetsnivåer.
Så kan t.ex. Team 🏁 erbjuda önskat antal filer för olika behov och naturliga delar inom verksamheter som t.ex kan vara arbetsplatser, avdelningar och arbetsgrupper i verksamheten. Där kan Start erbjuda den naturliga startsidan till alla eller utvalda Team-filer.

Enkelhet via öppen eller stängd appmeny
Om appmenyn, den dominerande menyn längst ut till vänster, är öppen eller stängd och kan baserat på detta avgöra om full eller reducerad presentation ska erbjudas.
För flera appar är det bara en fråga om appmenyn visas eller ej. Men för den stora appen Service 📈 är det en fråga om full skrivbordsversion och administration, eller som stängd, en förenklad och reducerad version mer lämplig för enkel direktfakturering, mobila plattor och produktion på golvet.

Alla våra appar
följer samma designmodell vilket gör det lätt att röra sig mellan funktioner och uppgifter. Alla apparna är också naturliga bärare av och naturligt utbyggbara med formulär, blanketter och protokoll efter vad du behöver genom skiftande arbetsuppgifter.
Tydliga arbetsflöden skapar "rätt första gången".

Kontakta oss info@servicemec.se
👥 Samarbete & publicering

App: Spec:
Start www_service/split_info/publicdoc.htm Start 📰 Startsidor till avdelningar, ordersammanhang m.m. Onlineöverblick för hela verksamheten... Visa mer... så att ni får den struktur ni så väl behöver i vardagen för att må bra och undvika kaos. Ny personal har också mycket lättare att förstå och komma in i verksamheten. Att se en tydlig struktur, är att förstå.
Team www_service/split_team/publicdoc.htm Team 🏁 Samarbeta med vem du vill bara genom att ange alias eller e-postadress. Team är närmast... Visa mer... en plats att träffas på där allt finns samlat. Många samarbetsprogram använder "rum" som metafor för olika möten vilket stämmer bäst för system med online videomöten där alla är på plats samtidigt. Här i Team står istället den fria arbetstiden och det fria samarbetet i fokus runt en arbetsyta för att dela text, bilder, inbäddade dokument, länkar. Här kan alla delta när det passar var och en bäst oavsett tidszon, vanor eller arbetstider. I Team kan du bjuda in vem du vill till samarbete eller datainrapportering bara genom att ange deras interna ID eller deras externa e-postadress.
Projekt projectdb.current Projekt 🌿 Struktur i det interna arbete där projektens deltagare funderar, diskuterar, fotograferar... Visa mer... mäter, samlar källmaterial och filmar korta minutvideos för att sedan skriva och presentera ett löpande eller samlat resultatet av sitt arbete. Kollegorna kan värdera, kommentera och rösta för att nå bästa resultat. Alla i sin egen tid, allt på ett samlat ställe och alltid med senaste data, senaste dokumentversion och senaste kommentarerna. Deltagarna kan se hur arbetet fortlöper, tidsplaner, kontakter m.m. vilket är avgörande i det dagliga arbetet för att koordniera insatserna även om någon blir sjuk. När projektansvarigs noteringar finns tillgängliga liksom projektdeltagarnas delarbeten ja då finns förutsättningarna för verksamhetsledningen att pausa eller driva vidare genom att omfördela ansvaret i gruppen. Allt handlar om disciplin där jag i arbetet online har allt material, alla underlag, alla noteringar och alla tillfälliga länkar tillgängligt för mina kollegor i ett öppet teamwork.
Bibliotek www_service/split_library/publicdoc.htm Bibliotek 📚 Arkiv och hantering av dokument, avtal, beskrivningar, personalinfo och andra underlag. Visa mer... Biblioteket är ditt formella dokumentlager där alla behöriga kan ta del av affärsavtal, videos, testresultat, steg-för-steg-beskrivningar och annat. Hur många avtal har verksamheten med kunder, leverantörer, banker, försäkringsbolag, teleföretag och andra serviceföretag. När förfaller era avtal, när ska de förhandlas om, förnyas, förlängas eller sägas upp. Var finns era noteringar, kritik, uppskattning, konkurrenterbjudanden o.s.v.
Memo www_service/split_memo/publicdoc.htm Memo 📆 Kalendarium för alla kollegors kalenderposter, aktuella memon och dagens noteringar. Visa mer... Konstant tillgänglig med interna nyheter, viktig leverantörsinfo och kalenderbokade möten och mötesinbjudningar.
👥 Visa
📊 Produktion & administration

App: Spec:
Kontakt www_service/split_cust/publicdoc.htm Kontakt 📯 Kundregister levereantörer, personal och alla andra kontakter samlade och dokumenterade... Visa mer... med ett narturligt och inbyggt stöd för GDPR i en app där det står dig fritt att öppna alla eller utvalda kontakter med eget meddelandeforum och affärshistorik för kunden/kontakten själv att se.
Service servicedb.current Service 📈 Produktionen spänner från enkla direktfakturor över disk till fulla leverans och serviceflöden. Visa mer... Appen Service är den verkliga spelförändraren som kan driva din verksamhet framåt via en unik överblick på hela ditt produktionsflöde. Kan du svara kunden direkt om status på kundens order, på minuten oavsett om det är ett verkstadsjobb eller leverans från annat land. Var i processen är jobbet. Kan jag hämta min vara nästa vecka eller om en timma. Är arbetet väntande, på gång eller klart om 30 minuter. Service är en relation med full koll. Samarbeta runt en felsöing via felbeskrivning, frågor, kampanj och diagnosdokument, foton eller minutkorta symptomvideos med länkar till gör-så-här i form av dokument eller videos. Mycket är krångligt på en maskin och många krånglar om och om igen istället för att dokumentera det första gången för att göra det lättare nästa gång. Mer info om appen Service
Katalog www_service/split_cat/publicdoc.htm Katalog 📇 Prislistor, underlag för service och diagnos, checklistor och varukataloger. Avtalskunder... Visa mer... med egna prislistor eller samma pris till alla. Ger du rabatter baserat på volym. Säljer du med olika momssatser eller begagnatmoms. Lägg upp med eller utan bilder, länkar till ordersidan eller knyt ihop omfattande produktbeskrivningar med enkla avtalsprislistor.
Journal journaldb.current Katalog 📖 Journaler över hämtning, lämning, tömning, körning, kontantkassa, kontroller och mycket... Visa mer... annat. Många förknippar journal med "patientjournal". Men en journal är en form av kronologisk händelsebeskrivning. Detta kan då lika gärna vara journalföring över lagring och hämtning av miljöfarliga ämnen, skrot, däck, städning eller vad du vill för att hålla ordning och vetskap om ett visst område. Liggaren är ett strikt program där Journal är generell och fri med sin förmåga att hantera enkla tabelluträkningar. Du väljer för varje område vilken som passar bäst för ditt registreringsbehov.
Liggare www_service/split_ledger/publicdoc.htm Katalog 📘 Formella krav gör att vissa verksamheter måste ha personalliggare, så den finns här. Visa mer... Men skillnaden mellan stämpelklocka och personalliggare blir i praktiken inte så stor. Och när är det perfekt att stämpla in på jobb och spåra arbetstimmar, istället för på personalnärvaro. Du vill kanske ha helt andra typer av liggare för incheckning och utcheckning i samband med t.ex externa besök. Så vad behöver du formell kontroll på...
📊 Visa

🐝 Dator eller mobil surfplatta!

Sedan är det ingen skillnad om det arbetas i verkstaden eller ute på fältet. Full uppkoppling där alla har tillgång till pågående jobb.

Följ era arbetsflöden i realtid och få en löpande avrapportering från teknikerna. Det ger dig överblick både på jobben och ekonomin.

Fakturan kan vara klar när jobbet är klart, och kunden kan betala kontant eller få fakturan direkt i mejlen. Kunden får direkt veta kostnaden och ni ett förbättrat faktura och kassaflöde.

👊 995.00 SEK/månad

för hela småföretaget utan startavgifter eller någon investering och upp till 10 individuella användare.

Börja arbeta i flöden och göra livet lite enklare med ServiceMec online.

Du betalar månadsvis i förväg och din bindningstid är bara kopplad till förbetald månad. Nästa betalning kan du bara välja att avstå från, vilket automatiskt avslutar ditt konto.


👥 Kollega på distans

Behöver du hjälp när allt kör ihop sig till följd av för mycket att göra, datorer som krånglar, nya regler vilka känns övermäktiga eller t.ex sjukdom och sjukfrånvaro.

Vi erbjuder även konsultation runt regelfrågor, arbetsflöden, verksamhetsdrift och utevckling baserat på lång konsultativ erfarenhet, timdebiterat eller till fast avtalat pris.

Bara hör av dig,
så ser vi hur vi kan hjälpa.