👊 Gerilla Magasin
"Kundmagasinet för Gerillaföretag"

📜 GDPR är ett stort problem för småföretagarna, eller...
Det beror helt på om du startar med problemet eller med lösningen.
Öppna mer i portalen...
ServiceMec™
🔑 Nyckeln till god service


Direkt till portalen... Inloggning
👊 Gerillaföretagens plattform - Affärssystem direkt i webbläsaren
En väldigt komplett och lättarbetad webbmiljö med webbhotell, teamwork, affärssystem samt internt samarbete och dokumenthantering i en sammanhållen miljö som över tid kommer att förvåna med sin flexibilitet så att det mindre företaget snabb kan svara upp mot marknadsförändringar.

Inkluderar stöd för nya lagreglerna
Personalliggare, Enkla Löneblanketten för arbetsgivardeklaration på individnivå och Fullt ingbyggt GDPR-stöd som spar dig mycket huvudvärk, ger en snabb start och löpande funktion som tillsammans med det automatiska e-arkivet spar de prodcerade affärsdokument som t.ex. bokföringslagen fordrar ska sparas över tid.

Koordinera alla dina system under ServiceMec, inte minst vad gäller kraven i GDPR.
Samarbeta via TeamWork inom verksamheten och med önskat antal externa deltagare.
Få en helt ny överblick över dagliga aktiviteter, löpande kontrakt och avtal samt alla reglerande dokument som styr din verksamhet och som ledning och personal behöver snabb överblick på både vad gäller sammanhang och detaljer i en bildorienterad kartmiljö så att även ny personal snabbt kan komma in i arbetet. Överblick och tillgänglighet reducerar fel.

Säljer du service så har du särskilda fördelar med ServiceMec.
Så snart du erbjuder servicetjänster, sköter periodiska leveranser, underhåll eller service enligt schema, behöver följa flöden eller arbeta i projekt, så är ServiceMec verktyget i försäljningen, på verkstaden eller ute på fältet. Allt via webbläsaren, mobilt eller stationärt.

Om du t.ex. driver verkstadsservice jag då har du ditt verkstadssytem tillgängligt direkt. Likaså för andra tekniska servicenäringar, produdtionsflöden av tjänster och för ett brett spectra av småskalig tillverkning inom livsmedel, teknik och hantverk.

👊 För gerillaföretag Fullt GDPR-stöd "by design"
Allt i molnet - Allt ingår
TeamworkProjekt
FörsäljningKundvård
ProduktionKataloger
AdministrationDatainsamling
DokumenthanteringDokumentarkiv
WebbpubliceringHemsida
Webbmejle-Arkiv

Vår integritetspolicy...
Personuppgiftsbiträdesavtal
GDPR - Standardpolicy & incident

Exempel:

📢 3dagar.se
Men allt är inte system och teknik, flöden och produktion vilket 3dagar är ett bra exempel på. Här är det mjuka värden, tankar och snabba nyheter som står i centrum. Allt bakom en lånsiktigt bärande affärsidé byggt på intresse och engagemang.

👊 Gerilla Magasin
"Kundmagasinet för Gerillaföretag"

📜 GDPR är ett stort problem för småföretagarna, eller...
Det beror helt på om du startar med problemet eller med lösningen.
Öppna mer i portalen...


🏦 Om någon tror att ditt arbete är enkelt så misstar de sig grovt. Modern service kräver betydande kunskaper om både teknik och administration.
Du har krav på dig från kunderna, från leverantörerna, från försäkringsbolag, från kommunen och från olika myndigheter. Alla vill ha korrekt information, perfekta dataunderlag, historik, dokumentation, journaler, fakturaunderlag o.s.v. Du ska redovisa och skicka uppdelade fakturor till olika parter, där vissa ska betala moms och andra inte, där moms ska redovisas på hela beloppet eller där vinstmarginalbeskattning ska gälla på någon del.

Du behöver ett systemstöd som kan leva upp till allas krav och ge dig den sköna känslan av kontroll. Du uppnår den via ServiceMec!

📆 ServiceMec är resultatet av 20 års samlad erfarenhet av att stödja aktiva och växande småföretag inom teknisk produktion med försäljning, produktkonfiguration, hantering av kvalitetsfrågor m.m. där ServiceMec är verktyget för flödeshanteringen.
Hela din verksamhet är flöden i tid, projekt, varor, produkter, transporter, produktion, ekonomi och inte minst människor. ServiceMec's flödeshantering skapar dokumentation, historik och administration direkt från den punkt där arbetet utförts. Ni producerar arbete och det administrativa blir ett resultat av era ansträngningar. Sitt inte med administration på kvällar och helger baserat på lösbladssystem utan skicka fakturan direkt arbetet är utfört. Hur du arbetar är avgörande för din verksamhets framgång och din omgivnings välbefinnande.

🚐 Fordon, fastigheter och maskiner fordrar en process från offert till år av underhåll som ställer krav på en effektiv hantering och god historik lätt tillgänglig för alla i verksamheten oavsett om det är på kontoret, i verkstaden eller på fältet.
Frågor som tidigare serviceåtgärder, garantiåtgärder, reparationer o.s.v. finns omedelbart tillgängliga via bordsdatorn, den bärbara, plattan eller mobilen.

🔑 Nyckeln till din verksamhets förtjänst ligger i en kostnadseffektiv överblick med konstant tillgänglig historik så att teknikerna självständigt kan utföra sitt arbete med ett minimum av väntetid. Som småföretagare ska du ofta rapportera data till generalagenter för stora industriföretag eller myndigheter med höga krav på kvalité och utformning av dina underlag. Systemet ska följa regler som Dataskyddsförordningen (GDPR General Data Protection Regulation), hantera VinstMarginalBeskattning (VMB) även kallat begagnatmoms, när inbytesmaskiner ska säljas o.s.v.

👍 Är lika användbart om verksamheten reparerar cyklar, mopeder, MC, bilar eller någon annan typ av fordon eller maskiner som båtar, kylsystem, värmeväxlare, lägenheter, lokaler m.m. Oavsett om objekten ska servas på kilometer, maskintimmar, producerade enheter eller på fasta perioder. De är alla serviceobjekt som ska servas i cykler med historik och ett flöde för varje åtgärd vilket kan startas via en kundförfrågan och begäran, eller via ett löpande avtal.

🌊 Allt är flöden och allt måste få vara flöden så att inte reservdelarna står i dagar på varumottagningen, kunderna är desperata och allt är ett allmänt kaos med irriterad personal.
Du behöver underlag och servicescheman, skriva offerter, ta emot order, hantera orderprocesser, skriva arbetsorders, bevaka produktleveranser, hantera väntetider, godkännande och reservdelsleveranser.
Nyckeln att förhindra kaos är överblick på interna och externa processer. Veta var dina resurser finns, kunna prioritera dina kunders behov och ha koll på inköp och leveranser.

💻 Du kanske får visst IT-stöd från dina leverantörer, men var koordinerar du leveranser från flera leverantörer. Även om dina leverantörers webbtjänster är bra och hjälper dig, så är deras viktigaste uppgift att stödja sina verksamheter. Innanför din verksamhets dörrar behövs ditt system för att stödja din verksamhet i samarbete med dina kunder, dina leverantörer och dina flöden. Du och ditt system är länken mellan leverantörens produkter och dina kunders behov. Klarar du att hantera det så har din verksamhet alla förutsättningar till framgång.

I vår molnbaserade programtjänst levererar vi en hel serie av samverkande appar i en integrerad plattform inkl. verksamhetsblogg, hemsida och webbmejl för både vanliga induvidiella konton men även gruppmejl där flera läser och besvarar samma mejl, allt med fokus på hög säkerhet.
Säkerhet har många dimensioner där en är förmågan att synas tydligt när man vill det och kunna ha låg profil när man så vill. Allt för att minska kontaktytan och exponering mot internationell kriminalitet. Diskretion för oss är att inte informera omvärlden om att din verksamhet finns i våra servrar och inte tala om ditt företag med andra företagare med mindre än att det är din önskan, och inte skryta om att vi har dig som kund och uppdragsgivare utan alltid eftersträva diskretion. När vi jobbar för dig, så jobbar vi verkligen för dig!

Hör av dig för en dialog och offert baserat på dina behov av molnbaserad programvara, konsultation, utformning, presentation, distansutbildning, support m.m..
Vi ser fram emot att få höra om ditt företag!

👊 För gerillaföretag Fullt GDPR-stöd "by design"
Allt i molnet - Allt ingår
TeamworkProjekt
FörsäljningKundvård
ProduktionKataloger
AdministrationDatainsamling
DokumenthanteringDokumentarkiv
WebbpubliceringHemsida
Webbmejle-Arkiv

Vår integritetspolicy...
Personuppgiftsbiträdesavtal
GDPR - Standardpolicy & incident

Exempel:

📢 3dagar.se
Men allt är inte system och teknik, flöden och produktion vilket 3dagar är ett bra exempel på. Här är det mjuka värden, tankar och snabba nyheter som står i centrum. Allt bakom en lånsiktigt bärande affärsidé byggt på intresse och engagemang.

👊 Gerilla Magasin
"Kundmagasinet för Gerillaföretag"

📜 GDPR är ett stort problem för småföretagarna, eller...
Det beror helt på om du startar med problemet eller med lösningen.
Öppna mer i portalen...